Strandet i vernet område. Nå får eieren pålegg om å fjerne seilbåten

Seilbåten har ligget i tre måneder i fuglefredningsområdet. Nå kan eieren forvente seg et tvangspålegg fra Ørland kommune.

Seilbåten lå fortsatt i fjæra utenfor Uthaug 15. februar.  

Nyheter

Seilbåten som gikk på grunn på 2. november ved Mastekra på Uthaug i Ørland, ligger fremdeles på samme sted. Våtmarksområdet der båten ligger, er en del av Grandefjæra, en av Ørlands mange Ramsar-områder. Dette er en av 63 viktige våtmarker i Norge som er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen.