Startet sitt eget fritidstilbud: - Det er ikke alle som passer til turn eller håndball

Elever fra Åfjord videregående skole har inngått et samarbeid med kulturskolen og fritidsklubben om å etablere Artem, et nytt fritidstilbud hvor innholdet vil være teater- og sangrelatert.

Ingvild Sandbakk Skjulstad og Gaute Johansen forteller at det nye tilbudet i all hovedsak skal styres av ungdommene selv.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter

Fritidsklubben og kulturskolen stiller med veiledere med fagkompetanse, og prosjektet er delvis finansiert av UKM.