Her har de økt omsetningen med 2.6 millioner på tre år. En virksomhet oppgis som hovedårsaken

Maskinsentreprenøren Barseth AS, fra Vallersund i Ørland kommune, har hatt en rivende utvikling siden oppstarten i 2012.

Barseth AS har hatt en god utvikling på omsetningen.  Foto: Barseth AS

Nyheter

I årets kåring av Gasellebedrifter som Dagens Næringsliv gjennomfører, er Vallersund-bedriften det firmaet som vokser tredje mest på Fosen.