Så mange har fått koronavaksine på Fosen så langt

Her kan du se FHIs oversikt over hvor mange som har fått koronavaksine på Fosen. Oversikten oppdateres fortløpende.
Nyheter

Folkehelseinstituttet (FHI) har en database med tall som oppdateres ettersom alle kommunene i landet rapporterer inn hvor mange som har fått koronavaksine. I det interaktive kartet over kan du se hvor mange som er registrert som vaksinert i alle kommunene i det sentrale registeret.