Byggestart gjennom kvikkleireområde i april: – Området vil bli tryggere enn det er i dag, når veien er ferdig

Ekspertene mener veiprosjektet ny fylkesvei 717 Sund – Bradden i Indre Fosen er veldig gjennomarbeidet og påpeker at området vil bli tryggere enn det er i dag, når veien er ferdig.

Det er store områder med kvikkleire nedenfor Rein Kirke og på Skårvang gård.  Foto: Norconsult

Nyheter

Planen er nå at anbudsutlysningen sendes ut i løpet av januar. Det betyr anleggsstart tidligst i april.