Koronamidler berger idrettsanlegg:– Midlene kom beleilig

1,8 millioner i skjønnsmidler fra staten gjør at Åfjordhallen får et etterlengtet løft i vedlikeholdet. – Jeg sendte ut konkurransegrunnlaget på delentrepriser sist fredag, sier kultursjef Jan Ove Berdahl i Åfjord kommune.

Åfjordhallen under utdanningsmessa.   Foto: Snorre Berg

Nyheter