Mener det er gjort flere alvorlige feil

Seks kommunestyrerepresentanter i Indre Fosen har undertegnet en klage der de krever lovlighetskontroll av avtalen som er inngått med fylkeskommunen om utvikling av sentrumsareal i Vanvikan for å få plass til ny videregående skole.

Ivar Rostad i Kommunelista.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det klages på administrasjonens saksbehandling og formannskapets behandling i saken.