Vindkraft-konflikt skal behandles med forsterket rett

Justitiarius Toril M. Øie har besluttet at ankesakene mellom Fosen Reinbeitedistrikt på den ende siden og Fosen Vind DA og Statnett på den andre skal behandles med såkalt storkammerbehandling i Norges Høyesterett.

Illustrasjonsbilde fra da demonstranter sperret adkomstveien til Storheia vindpark i 2018. Niillas Beaska (t.v.) fra Norske Samers Riksforbund og Niillas Holmberg var to av dem som deltok på demonstrasjonen.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Tvisten står rundt vindkraftutbyggingen på Fosen. I storkammer i Høyesterett, som brukes når saken er spesielt viktig, vil den bli behandlet med 11 dommere i stedet for de ordinære 5.