Historisk ordresituasjon for Fosen-entreprenør

Til tross for et spesielt år med koronautbrudd og usikkerhet har åfjordsbedriften Stjern Entreprenør AS greid å skaffe bra med oppdrag og store kontrakter som løper ut 2021.

Betongarbeidene pågår for fullt ved det nye aktivitetshuset i Åfjord. Fra venstre: Odd Arild Stjern, Stig-Rune Rånes, Alexander Blengsli, Håvard Stjern.  Foto: Stjern Entreprenør AS

Nyheter

Sindre Stjern-Strøm fra Brandsfjorden i tidligere Roan kommune har nå hatt snart tre år i sjefsstolen for Stjern Entreprenør AS.