Investerer 8,9 millioner kroner i oppgradering av legekontor

Legekontoret og helsestasjonen i Leksvik skal oppgraderes. Det betyr at legene må ut midlertidig.

Legekontor og helsestasjon er lokalisert på Leksvik helsetun.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Enhetsleder helse og velferd i Indre Fosen, Andre Sagmo, opplyser at det er gjort minimalt med oppgraderinger på Leksvik legekontor. Nå skal kontorene oppgraderes både i forhold til ventilasjon, lys og materialer.