Opposisjonslederen vil ikke svartmale fylkesrådmannens forslag

– At vi skrinlegger planene om å samlokalisere skolen og aktivitetshuset, kan vise seg å være det beste for Åfjord videregående i det lange løp, sier Tone Bårdli (Sp).

Tone Bårdli (Sp)  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Fylkesrådmannen la i forrige uke fram et forslag om å skrinlegge samarbeidsavtalen med Åfjord kommune. Plassproblemer og merkostnader er blant fylkesrådmannens viktigste ankepunkter mot avtalen. Avtalen går ut på at en ny Åfjord videregående skole er planlagt oppført der Åfjord Rådhus står i dag. Kommunen er i disse dager i ferd med å fullføre flytting fra rådhuset til midlertidige lokaler på Monstad.