Økte omsetningen med 11 millioner, men «undervannsentreprenøren» er ikke fornøyd

Norsk Havservice AS hadde en solid økning i omsetningen i 2019, men minus i drifts- og årsresultatet.

En dykker fra Norsk Havservice under flytting av hytta som raste i vannet ved Koet i Asserøya.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Dykkerfirmaet, som kaller seg «din undervannsentreprenør», økte omsetningen fra 2018 til 2019 med om lag 11 millioner kroner.