Forslag til 18 millioner kroner skal utbedre innsnevret vei

På fylkesvei 755, Drakestranda, mellom Vanvikan og Leksvik, har et kjørefelt vært innsnevret to steder siden 2019. Nå mener fylkeskommunen at de har kommet opp med en løsning for utbedring.

Fylkesvei 755 Drakestranda  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det ble våren 2019 oppdaget store grotter under veibanen flere steder på en strekning på rundt 400 meter ved Drakestranda. Vegbanen ble innsnevret til et felt to steder, og vegrekkverket ble flyttet innover der veiskulder var svak og delvis vasket ut som en midlertidig løsning.