Berger flere hus fra å brenne ned fordi de får trene på rivningsklare hus i støysonen

Ved å trene på ulike scenario inne i hus i rød støysone, får brannmannskapene i Fosen brann-og redningstjeneste svært verdifulle erfaringer. Denne treningen har også ført til at de i større grad enn før greier å berge hus ved boligbrann.

Brannsjef Bernt B. Lein og beredskapsleder Bjørn Vik i Fosen brann-og redningstjeneste forteller at det å få trene på hus i rød støysone er svært god trening for brannmannskapene.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter

Brannsjef Bernt B. Lein opplyser at Fosen brann -og redningstjeneste (FBRT) har fått tilgang på mellom 15 og 20 hus fra Forsvarsbygg. Dette er hus som Forsvarsbygg har kjøpt og som ligger i rød støysone, som skal rives.