Kontrollutvalget: – Varslersaken anses som ferdig behandlet

Kontrollutvalget i Ørland har enstemmig sluttet seg til konklusjonen i Myrvold-rapporten.

Kontrollutvalget i Ørland kommune var fredag samlet til møte for å diskutere Myrvold-rapporten.  Foto: Ina Marie Holseth

Nyheter

Rapportens konklusjon er at det ikke er bevismessig grunnlag for å si at det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om generelle krav til arbeidsmiljøet, eller krav til et psykososialt arbeidsmiljø, etter at en jordmor i Ørland kommune varslet mot Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) i fjor.