Når denne brua rives, vil kommunen bli avstengt

– Det blir ikke satt i gang byggearbeider før til neste år, sier Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune.

Garrabrekka bru slik det så ut der 17. april 2016. Det vil komme to betongrør som skal erstatte betongbrua. Når brua rives, vil hovedfartsåra inn til kommunens sentrum bli avskåret inntil arbeidet er ferdig.  

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune planlegger å rive brua på fylkesveg 715 Garrabrekka i Åfjord kommune. Som erstatning vil det komme to betongrør med en diameter på 2,4 meter og over disse to skal det det fylles på med vegmasse.