100 mulige arbeidsplasser glapp i fjor. Nå tar selskapet grep

Kopparn Utvikling jobber med å realisere to millionprosjekter på industriområdet ved Valsneset.

Etter planen skal det investeres i både dypvannskai og avsaltingsanlegg på industriområdet på Valsneset.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter