- Det er vanskelig å komme seg inn i næringen uten startkapital

Med stive priser på både kvoter og båter, er det vanskelig å komme inn i næringen for unge fiskere. Andreas Stjern (22) synes det burde vært satset mer på rekruttering til yrket, som han mener preges av forgubbing.

Andreas Stjern (22) har hele tiden visst at han ønsket å bli fisker. I dag leverer han fast til KriFo fisk.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter