Alle skolene beholdes som før. Foreldre frykter konsekvensene

Da totalplanen ble behandlet i kommunestyret i Indre Fosen denne uka var kommunedirektørens forslag blant annet å gjøre vesentlige endringer på skolestrukturen.

Vanvikan skole  Foto: arkiv

Nyheter

Fevåg/Hasselvika skole var foreslått nedlagt fra 1. januar 2021. Ungdomsskoleelevene ved Stadsbygd skole var foreslått overført til Åsly fra høsten 2021, og ungdomsskoleelevene ved Mælan og Vanvikan skole var foreslått overført til Åsly høsten 2023.