Etter 25 år har tredje generasjon kommet inn i gårdsbutikken

For 25 år siden begynte Ingrid Romstad og mannen Jørund å produsere geleer og dekorasjoner. – Ost og smør av egen gård kom etter hvert. Det har vært en lang og interessant reise, sier Ingrid Romstad.

Ingrid Romstad og Even Larsen er henholdsvis første og tredje generasjon i butikken på Romstad Gård.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Etter hvert har både barn og barnebarn blitt med i drifta av gårdsbutikken Romstad Gård. Neste fredag markeres jubileet på gården.