– Nå må vi lytte på legene

Pensjonistpartiet sier de får stadig henvendelser fra innbyggere som føler utrygghet ved stadig å måtte forholde seg til en ny lege, forteller Harald Fagervold til Fosna-Folket.

Harald Fagervold og Mona Foss i Pensjonistpartiet.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

– Vi kan ikke overprøve det legene og tillitsvalgte i legeforeningen sier om at fastlegeordningen er i ferd med å kollapse, sier Fagervold.