Her er det ledige jobber på Fosen

Nye tall fra Nav viser hvilke yrkesgrupper som har ledige jobber på Fosen. Men det er flere arbeidsledige enn ledige jobber.

Bygg- og anleggsbransjen er en av de områdene med flest ledige jobber på Fosen. Her fra byggingen av Marine Harvest sin fiskefôrfabrikk på Valsneset.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er de tradisjonelle «yrkesfagene» på videregående som har flest ledige jobber på Fosen, med 13 ledige jobber hver i bygg- og anleggsvirksomheten og industribransjen. På delt andreplass finner vi helse og omsorg, og undervisning, med 11 ledige jobber hver.

Totalt er det 79 ledige jobber på Fosen.

Det er Ørland som har flest ledige jobber, med 32, mens Åfjord har 26 og Indre Fosen 21. Det er ikke noen ledige jobber i Osen.

Se hele tabellen for ledige jobber i bunnen av saken.

Arbeidsledige

Mens det er 79 ledige jobber på Fosen var det 321 helt eller delvis arbeidsledige på Fosen i september, viser tall fra Nav. Totalt er det 83 flere arbeidsledige enn samme tid i fjor.

I fylket er det omtrent 50/50 helt ledig og delvis arbeidsledige personer med rundt 6000 hver. Arbeidssøkere på tiltak er det 799 av. Det er flere menn enn kvinner som er arbeidsledige.

Totalt er det flest helt arbeidsledige i aldersgruppen 30-39 år, med 1970 arbeidsledige.

På Fosen er det Indre Fosen som har flest arbeidsledige med 148. Det er 56 flere enn på samme tid i fjor. Nederst ligger Osen med kun seks personer som er helt arbeidsledige.

Ledige stillinger

Type stillingAntallIndre FosenØrlandÅfjord
Ledere1
1
Ingeniør- og ikt-fag5
5
Undervisning11641
Akademiske yrker413
Helse, pleie og omsorg11911
Barne- og ungdomsarbeid3
3
Meglere og konsulenter21
1
Kontorarbeid0


Butikk- og salgsarbeid8
62
Bygg og anlegg13
310
Industriarbeid132110
Reiseliv og transport321
Serviceyrker og annet arbeid5
41
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt0


Totalt79213226

Nav har ikke funnet tall for ledige jobber i Osen.

Arbeidsledige

Antall helt arbeidsledige

KommuneAntallEndring fra i fjor
Indre Fosen14856
Osen62
Ørland13431
Åfjord33-6
Totalt32183