To bønder startet som snekkere. Nå har firmaet 25 ansatte

Den eldste dattera til Roar Øverdal betenkte seg på å overta gården fordi hun aldri så faren annet enn da han hadde sloknet i godstolen. Nå administrerer han snekkerfirmaet på full tid sammen med kona.

Sammen med kona Lisbet gjør Roar Øverdal det meste av det administrative arbeidet i firmaet.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Firmaet Øverdal og Bye Snekkerservice AS ble startet i 1998 av Roar Øverdal og Kolbjørn Bye i det som da var Roan kommune. Begge var gårdbrukere som gradvis gikk fra bondeyrket til å bli håndverkere på heltid.