Får nei til utlevering av vevsprøver

Vevsprøver som ligger lagret hos NTNU kan fortelle politiet om gutten som døde i Vanvikan i 2013 ble forgiftet. Nå har Høyesterett avgjort om prøvene skal utleveres.

Det var i 2013 at en 15 måneder gammel gutt ble funnet død i sitt hjem i Vanvikan.   Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Nyheter

I en åtte sider lang dom har Høyesterett nå forkastet påtalemyndighetens anke. De fem dommerne i Høyesterett var enige om avgjørelsen.

Det var VG som først omtalte saken.

I dommen baserer Høyesterett seg på Helseforskningslovens paragraf 27 andre ledd, hvor det står: «Humant biologisk materiale fra forskningsbiobanker kan ikke utleveres i forsikringsøyemed, til arbeidsgiver, til påtalemyndighet eller til domstol, selv om den materialet stammer fra samtykker til det.»

I dommen kommer Høyesterett frem til at «det ikke er grunnlag for å tolke § 27 andre ledd innskrenkende. I begrunnelsen trekkes det frem flere forhold som er gode grunner for utlevering, men det er også tungtveiende hensyn som taler mot utlevering. Lovens ordlyd er klar og utlevering i enkelttilfeller uten klar hjemmel i § 27 kan åpne for formålsutglidning og en generell svekkelse av tilliten til medisinsk- og helsefaglig forskning og forskningsbiobanker.»

Før saken skulle opp i Høyesterett var advokat John Christian Elden, som representerte NTNU usikker på hva Høyesterett ville gjøre

– Politiet fikk avslag i ting- og lagmannsrett, men det er alltid spennende når Høyesterett fremmer en sak. Man skal generelt være varsomme med å uthule taushetsplikt i forskning, da det kan gjøre at man ikke får deltakere eller materiale, sa han til VG.

Dette er saken

27. november 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Foreldrene hadde forlatt gutten alene hjemme noen timer. De dro da til Rissa om lag to mil unna. Da de kom hjem, fant de ifølge egen forklaring gutten død i sengen.

Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling. Politiet klarte aldri å finne årsaken til at gutten døde.

Moren til gutten døde i 2018, så nå er det bare faren som er siktet. På grunn av ny informasjon fra vitner i saken, valgte Politiet i Trøndelag å gjenoppta saken for ny etterforskning. Av rettens kjennelser går det frem at politiet sitter på et lydopptak de fikk våren 2019, der den siktede faren snakker om dødsfallet. Den siktede sier han ikke husker samtalen, men kjenner igjen ulike deler fra drømmer og mareritt han har hatt. Han skal dessuten ha inntatt morfin og alkohol på tidspunktet for lydopptaket, ifølge en kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett.

Den siktede farens forsvarer, Heidi Reisvang ved advokatfirmaet Elden, sier til VG at han ikke erkjenner straffskyld i henhold til siktelsen.

Hun mener saken er veldig belastende for guttens far.

– Saken var en belastning i 2013 og 2014, og det er fremdeles en ekstrem belastning for ham. Han ønsker at saken skal bli ferdig, sa hun til avisa i august.