Eli har hatt stillingen i tre år. Nå har hun fått den fast

Eli Kristin Lothe (58) fra Steinsdalen fortsetter i jobben med å administrere smått og stort ved Osen Bygdetun på Vingsand i Osen.

– Vi har samarbeid med skole og museum og vi har arrangement med eldretreff. Dette har blitt satt noe på vent på grunna koronasituasjonen, men skal starte opp nå igjen sier Eli Kristin Lothe.  Foto: Privat

Nyheter

Eli Lothe har i tre år besatt en 50 prosent prosjektstilling med mange av de samme arbeidsoppgavene ved bygdetunet. Da stillingen ble gjort om til fast, var Eli eneste søker og er på plass i jobben.