Skal fly på natta under storøvelse

De kommende to ukene skal luftvern og deler av F-35-apparatet på Ørland reise til Rygge for å øve på å flytte hele virksomheten vekk fra hjemmebasen på Fosen.

Et F-35 lander på Ørland flystasjon.   Foto: Julie Haugen/Martin Giskegjerde/Forsvaret

Nyheter

Det skriver Luftforsvaret i en pressemelding.

Ørland flystasjon er hovedbasen for de nye norske F-35-kampflyene. Flystasjonen er også hovedbasen for luftvern i landet gjennom Luftvernbataljonen.

I uke 38 og 39 vil det være stor militær øvingsaktivitet med utgangspunkt fra både Ørland flystasjon, i deler av Midt-Norge og på Østlandet og rundt Rygge flystasjon i forbindelsen med at F-35 og luftvern skal reise hjemmefra og trene sørpå.

Nattflyging

Luftforsvaret skriver at øvelsen gjør at mange avdelinger trener sammen i felles operasjoner.

Det vil medføre aktiviteter, dag, kveld og natt. På hverdager kan flyging både med helikopter og jagerfly skje frem til klokka 01.00, mens det ikke vil være flyaktivitet som del av øvelsen i helgene.

Opptrapping

F-.35 overtok sine første beredskapsoppgaver fra F-16 i år. I en overgangsfase har begge jagerflytypene i det norske forsvaret ulike oppgaver. F-35 har blant annet vært Norges bidrag til NATOs rullerende luftforsvar av Island, som ikke har et eget Luftforsvar i vår.

F-35 skal utføre det samme internasjonale oppdraget til neste år.

F-16 som opererer utfra Bodø flystasjon ivaretar i det daglige Norges hurtig-beredskap, såkalt QRA, der to jagerfly skal kunne være på vingene i løpet av 15 minutter når som helst for å delta i NATO-oppdrag.

F-35 som har fløyet fra Ørland flystasjon har også utført slike QRA-flygninger tidligere i år.

Så langt har Norge fått levert 25 av de 52 F-35 kampflyene Stortinget har vedtatt å bestille så langt. 7 av disse er i USA til trening av norsk personell, mens de andre 18 er stasjonert på Ørland flystasjon til vanlig.

Base-endring

Etter planen skal ytterligere tre kampfly ankomme Ørland i høst, så følger den gradvise leveransen videre med tre nye fly hver vår og høst frem til alle 52 er levert.

F-16 skal etter planen utfases i 2022, mens F-35 kapasiteten skal ha full styrke fra 2025.

Ikke alle de nye kampflyene skal være stasjonert på Ørlandet. QRA-oppdraget skal flyttes fra Bodø til Evenes flystasjon når Bodøs militære lufthavn legges ned. Avdelingen på Evenes skal etter planen bemannes med F-35 personell fra 132 Luftving på Ørland flystasjon som rullerer dit.