Funn av E. coli i drikkevann

Osen kommune varlser om at det er funnet tarmbakterien E. coli i drikkevannet ved Åsegg Vannverk

Illustrasjonsbide av vann fra springen.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Det skriver kommunen på sine hjemmesider. Funnet ble gjort 9. september.

Osen kommune opplyser til Fosna-Folket at 65 husstander er berørt. Ingen har så langt meldt seg med E. coli.

De skriver at Mattilsynet er varslet og at det er sendt ut SMS til de berørte abonnentene.


E. Coli
  • E. coli (Escherichia coli), er fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker. Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre. Men over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som fører til diarésykdom.
  • Alvorlig E.coli tarminfeksjon er en tilstand som ikke oppstår så ofte i Norge. I de fleste tilfeller er tilstanden ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen få et mer alvorlig forløp.

Kilde: Norsk Helseinformatikk


Det innføres kokepåbud til vann som skal brukes til mat og drikke, det er også iverksatt kloring fra renseanlegg ut på ledningsnettet.

Kommunen opplyser også om at de har iverksatt følgende tiltak torsdag.

«Det er nå utkjørt rentvanntanker til følgende plasser:

  1. v/avkjørsel Mølnstranda
  2. v/avkjørsel Engan boligfelt
  3. v/Fjellheim forsamlingshus»

– Det blir tatt nye vannprøver fredag 11.09.2020 (Etter at kloringen har virket noen dager) SINTEF Norlab AS vil analysere de nye prøvene lørdag den 12.09.2020. Hvis analyseprøver ikke har innslag av E. coli, blir kokepåbudet opphevet i løpet av førstkommende lørdag. Det blir i fall varslet om dette pr SMS, skriver kommunen.

Vet ikke årsak

Sektorleder for utvikling og miljø i Osen kommune, Odd-Robert Solvåg, sier til Fosna-Folket at kommunen ikke vet hva årsaken er.

– Hvordan jobber dere for å finne årsaken?

– Vi konsentrerer oss i første omgang med å klore anlegget og få fjernet bakteriene. Vi, som det står i det vi legger ut, skal ta en ny prøve på fredag, som vi får analysert på lørdag, sier Solvåg.

– Hva skal de gjøre hvis de får symptomer?

– Da bør de oppsøke lege. Både Mattilsynet og kommunelege er orientert, sier Solvåg, som opplyser om at de har tett dialog med Mattilsynet.

Odd-Robert Solvåg, sektorleder Utvikling og Miljø.  Foto: Terje Dybvik