Sauebonden blir prest på heltid

Søndag ble Einar Strøm ordinert til prest i Den norske kirke, og ansatt i Osen og Roan menigheter.
Nyheter

Roan kirke var så fullsatt som det gikk an med koronarestriksjoner; med familie og venner av Einar, og folk fra Osen, Roan, Stoksund og Åfjord.