Har snudd etter korona: - Klarer nesten ikke å produsere nok

Arbeidstreningsbedriften Ifjobb AS gikk med et underskudd på 1,6 millioner i 2019. I 2020 ønsker daglig leder å gå i pluss.

IFjobb, Indre Fosen.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter