Banken økte overskuddet nesten like mye som omsetningen

Stadsbygd Sparebank økte både driftsinntektene, forvaltningskapitalen og resultatet i 2019 sammenlignet med året før.

Banksjef Ola Setsaas og assisterende banksjef Egil Hammer i Stadsbygd Sparebank.  Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Nyheter

Stadsbygd Sparebank hadde driftsinntekter på 99,1 millioner i 2019, en økning på 13,6 millioner fra 2018. Resultatet for ordinær drift endte på 45,1 millioner, en økning på 10,6 millioner fra 2018. Resultatet for regnskapsåret 2019 etter skatt ble 34,3 millioner.