Flere lovbrudd i barnevernstjenesten: – Vi skal rette opp

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Fosen-kommunene.

Fylkesmannen mener blant annet at Indre Fosen kommune og Fosen barneverntjeneste ikke sikrer at barnets synspunkt, vektleggingen av barnets mening, og vurderingen av barnets beste fremkommer i alle vedtak. Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

I en foreløpig rapport som foreligger, blir det pekt på flere lovbrudd i måten tjenesten drives på, både i regi av Indre Fosen kommune og Fosen barnevernstjeneste.