Kommunen ga lov til å skille ut tomt for neste generasjon på gården. Nå har Fylkesmannen klaget

Indre Fosen kommune ga dispensasjon for å skille ut en boligtomt til sønnen og en boligtomt til ny kårbolig når neste generasjon tar over en gård i Stadsbygda. Det har Fylkesmannen i Trøndelag klaget på.

Sør for Øverskottveien, midt i bildet ligger området som kommunen har gitt lov til å ha to boligtomter på, som Fylkesmannen i Trøndelag nå har klaget på.  Foto: Google, CNES, Airbus, Maxar technologies, 2020

Nyheter

Grunneieren av eiendommene kjent som Overskott i Stadsbygda har søkt om å få skille ut to tomter fra gården til boliger. Sønnen med samboer ønsker å flytte hjem, mens grunneieren ønsker å benytte den andre tomta til en kårbolig den dagen gården blir overlatt til neste generasjon.