Har fått tillatelse til nytt anlegg, utvider produksjonen

For å håndtere avfall har Snadder & Snaskum fått tillatelse til å etablere et anlegg på Ålmoen i Indre Fosen. Det skal også gi bedriften ett nytt bein å stå på.

Daglig leder Magne Hoem i Snadder & Snaskum.  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

Fylkesmannen har innvilget utslippssøknaden til bedriften og nå ligger siste rest av behandlingen av saken hos kommunen.