Har startet underskriftskampanje for å beholde legevakt

Frøydis Aksnes tror det vil komme en debatt om man skal la legevakta i Indre Fosen forbli i Rissa også etter koronakrisen. Derfor har hun startet underskriftskampanje for å få den tilbake til Vanvikan etter krisen.

Frøydis Aksnes er bekymret for at legevakta ikke kommer tilbake til Vanvikan når koronakrisen er over.  Foto: Ola Bjerkevoll

Nyheter

Fosna-Folket har tidligere skrevet om at det har vært rapportert inn hendelser ved legevakten i Vanvikan hvor leger har følt seg utrygge, og at det har vært vanskelig å være bare en på jobb. Enkelte leger har også søkt fritak fra å jobbe ved legevakten.