Her døde viltet i trafikken på Fosen

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at et hjortevilt døde etter en viltpåkjørsel på Fosen i snitt annenhver dag i jaktåret 2019-2020.
Nyheter

30. juni kom tallene på omkomne hjortevilt i jaktsesongen 2019-2020. Statistisk sentralbyrås gjennomgang av tallene viser at totalt 172 rådyr, 10 hjort og 6 elg døde etter sammenstøt med kjøretøy på veiene i løpet av sesongen.