Maner til forsiktighet etter folketallsnedgang og budsjettsprekk på ti millioner

– Jeg er ikke så veldig urolig, men vi må holde fokus på kostnadene, sier økonomisjef, Jon Kristian Lomundal, i Åfjord kommune.

Det er lagt inn mer penger for å dekke bygging av sykehjem i Roan.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Økonomisjefen sier millionsprekka på sykehjem ikke får avgjørende følger verken for prosjektet eller kommuneøkonomien.