Vil restaurere elva for å gi bedre oppvekstvilkår for yngel

Vannregionmyndigheten i Trøndelag,  Fylkesmannen og vannområdekoordinatorene i Trøndelag besøkte Fosen denne uka. De var her for å få erfaringer om hvordan vann blir ivaretatt i forbindelse med fysiske inngrep og planlegging.

Audun Alseth er leder i Skauga elveierforening.   Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter

I den forbindelse ble det blant annet en befaring ved Skauga i Indre Fosen for å se på et prosjekt elveierforeningen har planlagt for å bedre gyte-og oppvekstforholdene for laks og sjøørret i elva.