Hans B Skaset, odelsgutten fra Fosen som ble norsk toppleder

Hans B Skaset vokste opp på et småbruk i Åfjord, faktisk som odelsgutt. Dette var på en tid der det ennå delvis ble ansett som et privilegium å være nettopp det.

Hans Bernhard Skaset under intervjuet med Fosna-Folket i Oslo.   Foto: Kjell Dahle

Nyheter

Slik så ikke unge Hans på det, han skjønte tidlig at dette neppe var nok. Han skulle med tiden forlate sitt kjære barndomshjem for å innta Oslo, Norge for ikke å si store deler av idrettsverden. I ettertid regnes han som norsk idretts største leder ved siden av legenden Rolf Hofmo gjennom alle tider.