En rekke grove overtredelser: - Boten fremstår ikke for høy

Å ikke følge lovverket øker risikoen for at banken misbrukes til hvitvasking, ifølge professor.

Åfjord Sparebank er ilagt et gebyr på 2,1 millioner kroner for overtredelser på hvitvaskingsloven.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Denne uken ble det klart at Åfjord sparebank er ilagt et hvitvaskingsgebyr på 2,1 millioner kroner for overtredelse av 14 paragrafer. Det er etter at Finanstilsynet var på tilsyn i banken 22. og 23. oktober. Resultatet fra tilsynet ble kjent i en tilsynsrapport i mai.