Ole Håvar (39) liker ny teknologi: – Hadde Felleskjøpet solgt elektriske traktorer, så ville jeg hatt en

Bonden fra Sørdalen i Åfjord har investert i både geospreder til kunstgjødsla og en elektrisk frontlaster til å kjøre ut grovfôr i fjøset.

Den elektriske lasteren er en hendig sak å ha inne i fjøset mener bonden fra Sørdalen.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

39-åringen gløder og brenner for landbruksnæringa på flere måter. Den engasjerte åfjordingen arbeider på gården med liv og lyst og på fritida tar han seg tid til å delta i bondelaget og han er en ivrig samvirkemann.