Her bygges for flere hundre millioner. Nå er bunnen på bassenget støpt ferdig

– Nå er vi 22 mann som jobber her, men det vil snart bli mer, sier byggeleder Rune Aune i Stjern AS.

I «gropa» ved rådhuset i Åfjord jobber det for tida 22 personer. – Det kommer snart mange flere, sier byggeleder Rune Aune i Stjern AS.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Et arbeidslag på 22 personer har passert et veiskille i framdrifta. Det som skal bli bunnen på det nye bassenget er støpt, og snart kommer mer av det som vil utgjøre grunnstrukturen på bygget på plass. De som arbeider der arbeider både med armering, betong og en del grunnarbeid. De som holder på med det siste arbeider hos Johs. J. Syltern AS.