Folket i dette bygdelaget får lov å skrive navnet som de vil

Klagenemnda for stedsnavnsaker har sagt siste ord. Som skrivemåte for bygdelagsnavnet fastsettes: Stoksund, med én k.

Den gamle skrivemåten har overlevd som navn på et møterom på Rådhuset i Åfjord.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Diskusjonen har rast i årevis. Mens fagfolket har argumentert for skrivemåten Stokksund, har sterke krefter i bygdesamfunnet tatt til orde for at den gamle danske skrivemåten skal bli gjeldende norm for skriving av stedsnavnet.