Har prøvd å selge seg ut av denne bygningen i 12 år

I 12 år har fylkeskommunen ønsket å selge sine 15 prosent av aksjene i Sentrumsgården i Leksvik.

Sentrumsgården i Leksvik er fremdeles i fylkeskommunen eierskap, 12 år etter at de bestemte seg for å selge.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

I 2008 gjorde Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtak på at de ønsket å selge sine 15 prosent av Sentrumsgården i Leksvik. Det kommer frem i Trøndelag fylkeskommunes oversikt over eiendommer. Til tross for at de i 12 år har ønsket å selge sin andel er Trøndelag fylkeskommune fremdeles deleier av Sentrumsgården.