Fosensamene tapte i retten, men får titalls millioner mer i erstatning

Samene på Fosen har tapt i lagmannsretten, men får millioner mer i erstatning etter byggingen av Storheia vindpark og Roan vindpark. Det kommer fram av en dom mandag.

Storheia vindpark sett fra Svartvatnet på kommunegrensa mellom Åfjord og Ørland kommuner.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Saken handlet om gyldigheten av Olje- og energidepartementets vedtak om klagen reindriftssamene hadde på konsesjon til utbygging av Storheia vindkraftverk i nye Ørland kommune og Åfjord kommune, og til Roan vindkraftverk i nye Åfjord kommune), står det i dommen.