Forsvarssjefen ber om luftvern til 20 milliarder for å beskytte Ørland

Forsvarssjefen og opposisjonen på Stortinget vil ha langtrekkende luftvern for å beskytte Ørland flystasjon. Det vil koste 20 milliarder kroner, anslår Forsvarsdepartementet.

Luftvernartilleribataljonen fra Ørland flystasjon skyter med NASAMS III luftvern under en øvelse på Andøya.   Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Nyheter

Prislappen kommer fram i et svar fra departementet på spørsmål fra Stortinget om hva kostnaden vil være for innkjøp av luftvern som kan møte langtrekkende presisjonsvåpen ved Ørland.

Høyres forsvarstopp på Stortinget Hårek Elvenes stusset derfor da han hørte det som ble sagt om luftvern i en debatt hos NRK denne uken.

– Anniken Huitfeldt uttalte på Politisk kvarter at det var umulig å få vite kostnaden knyttet til anskaffelse av langtrekkende luftvern. Det stemmer ikke. Kostnaden er anslått til 20 milliarder kroner besvart i spørsmål fra Forsvarsdepartementet til Stortinget, sier han til NTB.

– Det vil være en styrke for arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret at lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité setter seg inn i planen og de over 100 skriftlige spørsmål knyttet til planen, sier Elvenes.

Sterk kritikk

Fosna-Folket skrev i april at Forsvarssjefen kom med sterk kritikk av regjeringens langtidsplan for forsvaret ettersom den ville øke sårbarheten for Ørland flystasjon og de andre F-35-basene.

Huitfeldt sa videre til Fosna-Folket at det ikke ville komme nok arbeidsplasser til Ørland flystasjon om man fulgte forslaget.

Luftforsvaret skisserte at utvidede luftvernkapasiteter i tråd med en ny forsvarsplan kunne bety flere hundre arbeidsplasser på Fosen, dersom alle disse kapasitetene ble lokalisert til Ørland flystasjon og ikke spredd rundt på flere steder.

- Må vite hva det koster

Huitfeldt trakk i debatten hos NRK denne uka selv fram at den tidligere forsvarsministeren fikk gjennom langtrekkende luftvern i sin plan, men at dagens forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) utsetter anskaffelsen.

– Det er veldig viktig, med de nye sikkerhetspolitiske truslene, at vi får denne sikkerheten på plass. Da må vi også få vite hvor mye det koster, sa Ap-politikeren.

Oppfordringen om å sette seg bedre inn i saken kommenterer hun slik:

– Et langt liv i politikken har lært meg at de som tyr til personkarakteristikker av politiske motstandere har gått tom for argumenter. Jeg har bedre ting å bruke tid på enn å kommentere nok en personkarakteristikk fra Hårek Elvenes, sier Huitfeldt til NTB.

– På villspor

Også når det gjelder selve kostnadsspørsmålet, mener Huitfeldt Elvenes er på villspor. Hun viser til at langtrekkende luftvern ble vedtatt i 2016.

– Nå vil høyreregjeringen utsette til etter 2029 og har heller ikke gjort jobben med å utrede kostnadene. Forsvarsdepartementet bekrefter selv at nødvendige utredninger ikke er gjennomført, sier Ap-toppen.

– Omtrentlige formuleringer om at kostnaden er «trolig over 20 milliarder» er ikke et kostnadsanslag Stortinget kan bruke til å fatte beslutninger, mener hun.

Forsvarssjefen trakk i april fram at utsettelsen av anskaffelsen av langtrekkende luftvern vil gi økt sårbarhet for de nye kampflyene og basene på Ørland og Evenes.

– Jeg tar forsvarssjefen på alvor, sier Huitfeldt.

Anslår 20 milliarder

I mai i fjor skrev Fosna-Folket at Forsvarsdepartementet anslo at langtrekkende luftvern ville kunne koste mellom 6,2 og 9,5 milliarder kroner. Et år senere er prisanslaget drastisk endret.

Departementet peker på at kostnaden knyttet til anskaffelse ikke er fastlagt og vil være en vurdering som gjøres i anskaffelsesprosjektet hvor antall, tid, kostnad og ytelse blir vurdert.

– Basert på kunnskap om referansesystemer vil dette være en anslått kostnad på om lag 20 milliarder kroner, heter det.

Departementet skriver at kryssermissiler i dag utgjør den mest krevende lufttrusselen for Norge. Luftvern er et sentralt element i beskyttelsen mot luftangrep fra langtrekkende presisjonsvåpen i form av kryssermissiler.

Bakke-Jensen viser til at regjeringen prioriterer oppgradering av luftvernsystemet Nasams og videreutvikler dette med moderne sensorer, flere utskytningsramper og innføring av et nytt missil med kortere rekkevidde. Langtrekkende luftvernsystemer skal innføres «på lengre sikt».

Ap, Sp, SV og Frp sendte nylig regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret i retur da denne ble behandlet i mai. Et nytt forslag kommer til høsten og skal behandles i Stortinget da.