Samler elevene i større grupper fra mandag

Skoler og barnehager kan fra og med 2. juni drive med smitteverntiltak på gult nivå.

Sissel Blix Aaknes, sektorleder for kultur og oppvekst i Osen kommune.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er folkehelseinstituttet (FHI) som har utviklet trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå under koronakrisen, etter hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Hele skoleklasser kan regnes som en kohort

Fram til nå har det vært drift på rødt nivå, det vil si at elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. En kohort er i denne sammenhengen en gruppe mennesker født i samme tidsperiode. Skolene må da vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Nå har FHI besluttet at man kan gå over til gult nivå. Det medfører at hele skoleklasser kan regnes som en kohort. Skolene må imidlertid fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Grønt nivå kjennetegnes for øvrig ved at skolehverdagen kan organiseres som normalt, med ordinær organisering av klasser.

Strand barne- og ungdomsskole i Osen.  Foto: Terje Dybvik


– Få spørsmål og lite kritikk

Sissel Blix Aaknes, sektorleder for kultur og oppvekst i Osen kommune, sier barnehagen denne uka vil gå over til gul organisering.

– Når det gjelder skolene, så har vi i praksis ligget på gult nivå når det gjelder Sætervik skole. Dette har med størrelsen på denne fådelte skolen å gjøre. Av praktiske årsaker, planlegger vi å få til gult nivå på Strand skole fra og med kommende uke. Det er også en organisering av skolebussene som må avklares.

– Har dere fått mange spørsmål den siste tida knyttet til skole- og barnehagehverdagen fra foreldre og foresatte?
– Det har vært både få spørsmål og lite kritikk av organiseringen. Årsaken til det, tror jeg er at skolene og barnehagen har vært flink til å sende ut oppdatert informasjon, mener Sissel Blix Aaknes.