Her er den nye soknepresten

På et møte i Nidaros bispedømmeråd 7. mai, ble kapellan Daniela Strbkova tilsatt som ny sokneprest i Ørland menighet.

Menighetsrådets leder Karl Rædergård (f.v.), sokneprest Ola Garli og nylig tilsatt sokneprest Daniela Strbkova.   Foto: O. Ingebrigtsen

Nyheter

Daniela Strbkova tiltrer stillingen i desember.

På et nylig møte i Ørland menighetsråd, ble den nye soknepresten ønsket velkommen. Strbkova ble også ønsket til lykke med nye framtidige oppgaver i menigheten. Det vanket både kake og blomster.

– Jeg gleder meg til nye oppgaver og utfordringer, sier Daniela Strbkova, som takket menighetsrådet for tilliten.