- Hvis det ikke blir noe tilleggsarbeid skal vi være ferdige til ferien

Arbeidet med å knytte øygruppa Tarva til det kommunale vann-nettet er godt i gang. Nå har entreprenørfirmaet Vuku Naturstein fra Verdal lagt ned over fem kilometer med vannledning på land.

Arbeidet med å legge vannledning på land på Tarva er godt i gang. Nå gjenstår bare tilleggstraseen på 1,2 kilometer.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter