Tidligere ordfører om hvorfor det er så få kvinner i politikken: - De er ikke interesserte

Turid Skogstad (82), tidligere ordfører på Ørland, tror det kommer til å bli flere kvinner i lokalpolitikken fremover.

Turid Skogstad  Foto: Marit Bolsø Brodersen

Nyheter

Turid Skogstad ble valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Ørland fra 1971 og ble der til hun sluttet i 1991, med unntak av en periode. En del av denne tiden var hun også medlem i styret for Sør-Trøndelag Arbeiderparti, og i Arbeiderpartiets landsstyre. I 1988 og 1989 var hun ordfører i Ørland kommune.