Gir 50 millioner kroner til barn og unge

På grunn av den noe spesielle situasjonen Norge, og verden for øvrig er i, har Gjensidigestiftelsen valgt å avsette 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og unge.

Torun Bakken 

Nyheter

De inviterer nå små og store organisasjoner til å søke om midler.

– Målet er at flest mulig skal ha noe å glede seg til i sommer, sier Torun Bakken i Gjensidigestiftelsen.

Hun påpeker at det er svært kort søknadsfrist på disse midlene, allerede 1. juni må Gjensidigestiftelsen ha søknadene om de skal rekke å sette i verk tiltak før ferien.

– Pengene fordeles på tre ulike tiltak. Utfordringen som nå sendes ut til frivillige lag og foreninger er å skape aktiviteter som gir gode sommeropplevelser, og tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter. I tillegg ønsker vi søknader om digitale inkluderende møteplasser, sier Torun Bakken.

Det siste er resultat av stor etterspørsel i kjølevannet av koronasituasjonen.

– Selv om myndighetene nå lemper på restriksjonene vil det være stort behov for digitale møteplasser, sier Bakken.